Om massage


Massagens goda effekter

Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt. Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang.

De positiva fysiska och mentala effekterna är många:
- Gör spända muskler mjuka och elastiska
- Ökar blodcirkulationen i musklerna
- Ökar lymfcirkulationen
- Stärker immunförsvaret
- Har en avslappnande effekt på kroppen
- Ger en djupare och lugnare andning
- Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt 
- Ger en ökad kroppskännedom
- Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar
- Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang
- Motverkar spänningar vid smärttillstånd
- Motverkar stress
- Har en lugnande effekt på nervsystemet
- Ökar vår koncentrationsförmåga
- Ökar kroppens allmänna välbefinnande


När bör man undvika massage?


Massage ska inte ges vid:
- Feber och infektioner
- Uttalad benskörhet
- Primär eller sekundär tumör i kotpelare eller ryggmärg
- Akuta skador
- Akuta inflammationer
- Färska frakturer
- Reumatisk sjukdom i halsrygg
- Skelettinfektioner
- Akut trauma mot kotpelaren

Konsultera alltid läkare innan du väljer massage som behandling vid:
- Blödarsjuka
- Hjärtkärlsjukdomar
- Kärlproblem som åderbråck, proppar, åderförkalkning och inflammation i kärl
- Oförmåga till avspänning
- Öppna sår och variga processer
- Kraftiga eksem